Google Adwords

Möjligheterna med Google Adwords

Att effektivt utnyttja Google Adwords starka koncept för att uppnå effektiv träffsäker annonsering ger enorma förtjänster i besparade investeringar i annonspengar som inte når de intressanta målgrupperna. Konceptet med Google Adwords är intressant då det kort och gott går ut på att Google endast tar betalt då någon klickar på själva annonsen. Självfallet handlar det då om att annonsen behöver exponeras för rätt målgrupp.

För att exponera annonsen för en så träffsäker målgrupp som möjligt används Googles möjligheter att genom s.k. cookies och liknande spara var användaren har besökt och vilka intressen denna verkar ha. Google samlar alltså in information om användarna på nätet för att rikta annonseringar så gott det går. För företag som har sett de positiva möjligheterna med Google Adwords handlar det också om att de har skapat en strategi för sin internetannonsering. Dels att företagen har tänkt igenom vilka målgrupper som är intressanta och dels att budskapet i annonsen attraherar dessa målgrupper. Google Adwords själva menar att företag som lägger en budget på 100 till 200 kronor per dag får en bra start. Det är också enkelt att starta upp sin annonsering med hjälp av Google Adwords, det finns inga stora uppstarts hinder utan har man väl bestämt sig så är det bara att sätta igång.

Då Google Adwords går ut på att få den möjliga intressenten att klicka på annonsen så är det viktigt både för Google Adwords och för företaget att annonsen ger ett omedelbart intresse om att veta mer. Annonsen bör tänkas igenom för att största möjliga intresse skall skapas direkt. Som företag har man mycket kort tid på sig att fånga intresset via annonsen varför en intressant bild med kort text bör användas. Strategin att annonsen kan delas och skickas vidare är det som gör denna typ av annonsering än intressantare. För de målgrupper som nås av en annons som någon delat eller skickat vidare är upplevelsen att detta är något som rekommenderas och nyfikenheten blir starkare då man upplever att avsändaren uppmanar just dig att titta på detta.

Företag som använder Google Adwords sparar många investerings pengar för marknadsföring och har högre träff på rätt målgrupper.