Annonsering via reklam på TV kan nå ut till många beroende på vilken kanal det handlar om, under vilken tid det sänds samt vilka som tittar på TV under tiden. Det är oftast företag som redan är kända som gör reklam via TV samt företag som sköts genom franchise. När franchiseföretag som McDonald´s eller Burger King gör reklam på TV står det inte vilken adress man ska besöka för att hitta produkterna utan erbjudandena gäller för hela deras franchise-kedja, det vill säga varje kund går till den snabbmatsrestaurangen som är närmast en.